Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2016

Raport bieżący nr 5/2016

Data sporządzenia: 2016-08-03

Spółka: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.

Temat: Odwołanie dotychczasowej prokury i udzielenie prokury samoistnej.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Treść raportu:                                    
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej: "Emitentem") podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym Emitent:
a) odwołał dotychczasową prokurę udzieloną Grzegorzowi Wyczółkowskiemu,
b) udzielił Grzegorzowi Wyczółkowskiemu prokury samoistnej.
Odwołana prokura nie uprawniała prokurenta do jednoosobowego jej wykonywania. Udzielona zaś prokura samoistna obejmuje umocowanie do indywidualnego (samodzielnego) dokonywania czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
Prokura nie obejmuje umocowania:
- do zbycia przedsiębiorstwa,
- do dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie przedsiębiorstwa do czasowego korzystania,
- do zbywania i obciążania nieruchomości.

Pan Grzegorz Wyczółkowski ukończył w 2002 r. studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na kierunku prawo.
Wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywał pracując dla podmiotów z branży telekomunikacyjnej, pracując w szczególności dla spółki Euro-Phone sp. z o.o.  i Emitenta, którego jest pracownikiem od 2002 r.
Ponadto, w okresie od 2006 r. Pan Grzegorz Wyczółkowski pełni funkcję prezesa zarządu spółki zależnej Emitenta – tj. spółki Fresh Mobile Concepts sp. z o.o., a nadto od 2008 r. pełni funkcję generalnego dyrektora  spółki zależnej Emitenta – tj. UAB Skaitmeninis Priezuros Centras z siedzibą w Wilnie.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem:  
1) poza Emitentem Grzegorz Wyczółkowski nie wykonuje działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta, za wyjątkiem pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki Fresh Mobile Concept sp. z o.o. i pełnienia funkcji generalnego dyrektora spółki UAB Skaitmeninis Priezuros Centras,
2) w stosunku do Grzegorza Wyczółkowskiego nigdy nie zostały wydane jakiekolwiek wyroki skazujące za przestępstwa oszustwa ani wyroki sądowe zakazujące działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
3) Grzegorz Wyczółkowski nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorującego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub wyznaczono dla nich zarząd komisaryczny w okresie ostatnich pięciu lat,
4) Grzegorz Wyczółkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej - z zastrzeżeniem członkostwa w zarządzie spółki Fresh Mobile Concepts sp. z o.o. i pełnienia funkcji generalnego dyrektora spółki UAB Skaitmeninis Priezuros Centras, które to spółki funkcjonują na rynku telekomunikacyjnym,
5) Grzegorz Wyczółkowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

03-08-2016 Jerzy Zygmunt prezes zarządu
03-08-2016 Aleksandra Kunka wiceprezes zarządu

wstecz

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.