Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2016
Raport bieżący nr 20/2016 - Otrzymanie Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie przez spółkę zależną.

Spółka:

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Numer:

20/2016

Data:

2016-05-27 21:46:56

Typy rynków:

NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł:

Otrzymanie Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie przez spółkę zależną.

Dane szczegółowe:

 

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej "Emitentem") z siedzibą w Piasecznie informuje, że spółka zależna Emitenta – tj. Fresh Mobile Concepts sp. z o.o. (dalej zwana: „spółką zależną”) – otrzymała z kancelarii podatkowej, ustanowionej w sprawie pełnomocnikiem i reprezentującej spółkę zależną, informację o wpłynięciu do kancelarii w dniu 27 maja 2016 r. decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie z dnia 6 maja 2016 r. (dalej zwanej „Decyzją”).
Decyzja dotyczy prowadzonego w spółce zależnej postępowania kontrolnego, obejmującego swoim zakresem rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za miesiące marzec i kwiecień 2013 r.
W Decyzji określono nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez spółkę zależną za marzec 2013 r. – w kwocie 187.492,00 złotych oraz za kwiecień 2013 r. – w kwocie 173.551,00 złotych. Kwoty te stanowią łącznie 361.043 złote i winny być zwrócone na rachunek bankowy spółki zależnej, ponieważ w zakresie dotyczącym powyższych kwot Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej nie stwierdził nieprawidłowości.
Z treści uzasadnienia Decyzji wynika ponadto, że Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej, na podstawie art. 88 ust.3a pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, stwierdził zawyżenie podatku naliczonego o kwotę 352.504,60 złotych, twierdząc że faktury VAT otrzymane przez spółkę zależną od jednego z kontrahentów, potwierdzające dokonanie przez spółkę zależną zakupów towarów, nie mogą stanowić podstawy obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w nich wskazany. W ocenie Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej powołane w zdaniu poprzednim faktury są nierzetelne ponieważ obowiązek podatkowy na poprzednim etapie obrotu nie powstał, a od transakcji sprzedaży na wcześniejszym etapie obrotu nie zapłacono podatku należnego. Oznacza to, że wskazana wyżej kwota 352.504,60 złotych w ocenie Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej nie podlega zwrotowi powołanej spółce zależnej.
Decyzja Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie z dnia 6 maja 2016 roku nie jest decyzją ostateczną i stronie służy od niej odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.
Spółka zależna nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w uzasadnieniu Decyzji ani z ich oceną prawną i podejmie wszystkie możliwe kroki prawne mające na celu wykazanie braku podstaw do przyjęcia niekorzystnych dla tejże spółki ustaleń w Decyzji.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

   

Osoby reprezentujące spółkę

  Jerzy Zygmunt - prezes zarządu
 

Robert Frączek - wiceprezes zarządu

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.