Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2015
Raport bieżący nr 26/2015 - Deklaracja wypłaty dywidendy.

Spółka:

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Numer:

26/2015

Data:

2015-06-03 17:33:07

Typy rynków:

NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł:

Deklaracja wypłaty dywidendy.

Dane szczegółowe:

 

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej "Spółką") z siedzibą w Piasecznie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 czerwca 2015 r. podjęło uchwałę nr 9, na mocy której Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło dokonać podziału zysku netto Spółki, wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2014, w kwocie 2.075.992,22 zł (dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia dwa grosze), w ten sposób, że:
- część zysku netto w kwocie 2.065.830 zł (dwa miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych) Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy – to jest w kwocie 0,13 zł (trzynaście groszy) na każdą akcję Spółki,
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło wyłączyć od podziału pozostałą po wypłacie dywidendy część zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2014 w łącznej kwocie 10.162,22 zł (dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia dwa grosze) i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy.
Nadto, zarząd Spółki informuje, że na mocy powołanej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło jako dzień dywidendy, w rozumieniu art. 348 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustalić dzień 16 czerwca 2015 roku, zaś jako dzień (termin) wypłaty dywidendy ustalić dzień 30 czerwca 2015 roku.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

   

Osoby reprezentujące spółkę

  Aleksandra Kunka - wiceprezes zarządu
 

Robert Frączek - wiceprezes zarządu

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.