Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2015
Raport bieżący nr 12/2015 - Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej.

Spółka:

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Numer:

12/2015

Data:

2015-04-20 17:18:20

Typy rynków:

NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł:

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej.

Dane szczegółowe:

 

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie (zwanej dalej „Emitentem”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2015 z dnia 6 marca 2015 r. informuje, że w dniu 20 kwietnia 2015 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego zależnej spółki Emitenta – tj. spółki CCS Energia sp. z o.o. i zmian umowy spółki CCS Energia sp. z o.o.
W wyniku podwyższenia kapitał zakładowy CCS Energia sp. z o.o. został podwyższony z kwoty 250.000 zł (dwustu pięćdziesięciu tysięcy złotych) do kwoty 350.000 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez ustanowienie 400 (czterystu) nowych udziałów o wartości nominalnej 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) na każdy udział i łącznej wartości nominalnej w wysokości 100.000 zł (sto tysięcy złotych).
Wszystkie udziały objęte zostały za wkłady pieniężne.
W ramach podwyższenia kapitału zakładowego Emitent objął 216 (dwieście szesnaście) udziałów.
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki CCS Energia sp. z o.o. Emitent posiada 812 (osiemset dwanaście) udziałów o łącznej wartości nominalnej 203.000 zł (dwieście trzy tysiące złotych), stanowiących 58% (pięćdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego spółki CCS Energia sp. z o.o. Pozostałe udziały w spółce CCS Energia sp. z o.o. posiadają 3 osoby fizyczne, niepowiązane osobowo z Emitentem.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

   

Osoby reprezentujące spółkę

  Aleksandra Kunka - wiceprezes zarządu
 

Robert Frączek - wiceprezes zarządu

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.