Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2015
Raport bieżacy nr 11/2015 - Wniosek zarządu w przedmiocie podziału zysku.

Spółka:

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Numer:

11/2015

Data:

2015-04-16 19:24:09

Typy rynków:

NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł:

Wniosek zarządu w przedmiocie podziału zysku.

Dane szczegółowe:

 

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej zwanej "Spółką") informuje, że w związku z opublikowanym w dniu 16 kwietnia 2015 r. sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2014, zamierza przedstawić radzie nadzorczej, a następnie zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy propozycję przeznaczenia zysku netto w kwocie 2.075.992,22 zł (dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia dwa grosze), wypracowanego za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w następujący sposób:
a) na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę 1.430.190 zł (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych), to jest 0,09 zł (dziewięć groszy) na jedną akcję Spółki,
b) na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę pozostałą po wypłacie dywidendy.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

   

Osoby reprezentujące spółkę

  Aleksandra Kunka - wiceprezes zarządu
 

Robert Frączek - wiceprezes zarządu

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.