Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2014
Raport bieżący nr 12/2014 - Wniosek zarządu w przedmiocie podziału zysku (w tym wypłacie dywidendy).

Spółka:

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Numer:

12/2014

Data:

2014-04-07 08:34:01

Typy rynków:

NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł:

Wniosek zarządu w przedmiocie podziału zysku (w tym wypłacie dywidendy).

Dane szczegółowe:

 

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej zwanej "Spółką") informuje, że w związku z opublikowanym w dniu 7 kwietnia 2014 roku sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2013, zamierza przedstawić radzie nadzorczej, a następnie zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy propozycję przeznaczenia zysku netto w kwocie 9.248.461,40 zł (dziewięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy), wypracowanego za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., o następującej treści:
a) na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę 5.561.850 zł (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych), to jest 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję Spółki,
b) na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę pozostałą po wypłacie dywidendy,
przy czym zarząd proponuje jako dzień dywidendy wskazać dzień 27 maja 2014 roku, a jako dzień wypłaty dywidendy dzień 10 czerwca 2014 roku.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


   

Osoby reprezentujące spółkę

 

Jerzy Zygmunt, prezes zarządu

 

Aleksandra Kunka, wiceprezes zarządu

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.