Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2013

Raport bieżący nr 32/2013

Data sporządzenia: 02-12-2013

Spółka: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:                                    
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej "Spółką") z siedzibą w Piasecznie informuje, że w dniu 2 grudnia 2013 r. Spółka została powiadomiona przez Pana Aleksandra Lesza o zmniejszeniu posiadanego przez niego udziału w Spółce.
Pan Aleksander Lesz powiadomił Spółkę o zmniejszeniu jego udziału w Spółce poniżej poziomu 10% ogólnej liczby głosów, które nastąpiło w wyniku zbycia przez niego łącznie 2.139.769 (dwóch milionów stu trzydziestu dziewięciu tysięcy siedmiuset sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, w transakcjach zawartych poza obrotem zorganizowanym, na podstawie cywilnoprawnych umów sprzedaży, zawartych w dniu 26 listopada 2013 r., które zostały rozliczone w dniu 27 listopada 2013 r. Pan Aleksander Lesz poinformował, że liczba akcji posiadanych przez niego przed powołaną zmianą udziału wynosiła 3.011.711 (trzy miliony jedenaście tysięcy siedemset jedenaście), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosił: około 18,95%, liczba głosów z tych akcji wynosiła: 3.011.711 (trzy miliony jedenaście tysięcy siedemset jedenaście), procentowy udział głosów z tych akcji w ogólnej liczbie głosów wynosił: około 18,95%. Nadto Pan Aleksander Lesz poinformował, że po zbyciu powołanych 2.139.769 (dwóch milionów stu trzydziestu dziewięciu tysięcy siedmiuset sześćdziesięciu dziewięciu) akcji liczba posiadanych przez niego akcji wynosiła: 871.942 (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosił: około 5,49%, liczba głosów z tych akcji wynosiła: 871.942 (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa), procentowy udział głosów z tych akcji w ogólnej liczbie głosów wynosił: około 5,49%.
Niezależnie od powyższego, Pan Aleksander Lesz powiadomił o dalszym zmniejszeniu swojego udziału w Spółce, poniżej poziomu 5% ogólnej liczby głosów, które nastąpiło w wyniku zbycia przez niego łącznie 800.000 (ośmiuset tysięcy) akcji, w transakcjach zawartych poza obrotem zorganizowanym, na podstawie cywilnoprawnych umów sprzedaży, zawartych w dniu 28 listopada 2013 r., które zostały rozliczone w dniu 29 listopada 2013 r. Pan Aleksander Lesz poinformował, że liczba akcji, posiadanych przez niego przed powołaną w powyższym zdaniu zmianą udziału, wynosiła 871.942 (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosił: około 5,49%, liczba głosów z tych akcji wynosiła: 871.942 (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa), procentowy udział głosów z tych akcji w ogólnej liczbie głosów wynosił: około 5,49%. Nadto Pan Aleksander Lesz poinformował, że liczba aktualnie posiadanych przez niego akcji wynosi: 71.942 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi: około 0,45%, liczba głosów z tych akcji wynosi: 71.942 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa), procentowy udział głosów z tych akcji w ogólnej liczbie głosów wynosi: około 0,45%.
Nadto, Pan Aleksander Lesz poinformował, że nie istniały i nie istnieją podmioty zależne od niego, które posiadałyby akcje Spółki jak również nie zawarł umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

02-12-2013 Jerzy Zygmunt
prezes zarządu
02-12-2013 Robert Frączek wiceprezes zarządu

wstecz

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.