Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2013

Raport bieżący nr 23/2013

Data sporządzenia: 22-10-2013

Spółka: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Treść raportu:                                    
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej "Spółką") z siedzibą w Piasecznie informuje, że w dniu 22 października 2013 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Jakuba Zygmunta
Z treści zawiadomienia z dnia 22 października 2013 r. wynika, że w dniu 18 października 2013 r. Jakub Zygmunt nabył 200.000 (dwieście tysięcy akcji) Spółki na podstawie umowy darowizny, zawartej w formie aktu notarialnego, w dniu 18 października 2013 r., w Warszawie.
Z zawiadomienia wynika, że przed dokonaniem powołanej transakcji darowizny Jakub Zygmunt nie posiadał akcji Spółki, a po jej wykonaniu posiada 200.000 (dwieście tysięcy) akcji Spółki, co stanowi około 1,26 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 200.000 (dwustu tysięcy) głosów, co stanowi udział w ogólnej liczbie głosów na poziomie około 1,26%.
Jakub Zygmunt poinformował Spółkę, że nabycie wyżej określonych 200.000 (dwustu tysięcy) akcji nastąpiło przez osobę określoną w art. 87 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 87 ust. 4 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. – to jest darowizna dokonana została przez ojca (Jerzego Zygmunta) na rzecz syna (Jakuba Zygmunta).
Nadto, Jakub Zygmunt poinformował, że Jerzy Zygmunt i Jakub Zygmunt łącznie posiadają 9.290.396 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi około 58,46 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 9.290.396 (dziewięciu milionów dwustu dziewięćdziesięciu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu sześciu) głosów, co stanowi udział w ogólnej liczbie głosów na poziomie około 58,46 %.
Nadto, Jakub Zygmunt poinformował, że nie istnieją podmioty zależne od niego, które posiadałyby akcje Spółki jak również nie zawarł umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Jakub Zygmunt poinformował również, że wedle jego wiedzy nie istnieją również podmioty zależne od Jerzego Zygmunta, które posiadałyby akcje Spółki, jak również nie zawarł on umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

22-10-2013 Aleksandra Kunka wiceprezes zarządu
22-10-2013 Robert Frączek wiceprezes zarządu

wstecz

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.