Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2013

Raport bieżący nr 21/2013

Data sporządzenia: 22-10-2013

Spółka: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:                                    
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej "Spółką") z siedzibą w Piasecznie informuje, że w dniu 22 października 2013 r. Spółka została powiadomiona przez Pana Jerzego Zygmunta, będącego akcjonariuszem Spółki, o zmniejszeniu posiadanego przez niego udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Zgodnie z treścią zawiadomienia powyższy stan jest skutkiem zbycia 200.000 (dwustu tysięcy) akcji Spółki na podstawie umowy darowizny zawartej w Warszawie w dniu 18 października 2013 r. w formie aktu notarialnego.
Przed dokonaniem powołanej transakcji Jerzy Zygmunt posiadał w kapitale zakładowym Spółki 9.290.396 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji Spółki, które stanowiły udział w wysokości około 58,46 % w kapitale zakładowym Spółki i które to akcje dawały 9.290.396 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów, tj. około 58,46 % w ogólnej liczbie głosów.
Po dokonaniu powołanej transakcji Jerzy Zygmunt posiada w kapitale zakładowym Spółki 9.090.396 (dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji Spółki, które stanowią udział w wysokości około 57,20 % w kapitale zakładowym Spółki i które to akcje dają 9.090.396 (dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów, tj. około 57,20 % w ogólnej liczbie głosów.
Nadto, Jerzy Zygmunt poinformował, że zbycie powołanych wyżej 200.000 (dwustu tysięcy) akcji nastąpiło na rzecz osoby określonej w art. 87 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 87 ust. 4 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. – to jest darowizna dokonana została na rzecz syna. W związku z tym Jerzy Zygmunt poinformował Spółkę, że jego syn Jakub Zygmunt posiada 200.000 (dwieście tysięcy) akcji Spółki, co stanowi około 1,26% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 200.000 (dwustu tysięcy) głosów, co stanowi udział w ogólnej liczbie głosów na poziomie około 1,26%.
Nadto, Jerzy Zygmunt poinformował, że Jerzy Zygmunt i Jakub Zygmunt posiadają łącznie 9.290.396 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi około 58,46 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 9.290.396 (dziewięciu milionów dwustu dziewięćdziesięciu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu sześciu) głosów, co stanowi udział w ogólnej liczbie głosów na poziomie około 58,46 %.
Nadto, Jerzy Zygmunt poinformował, że nie istnieją podmioty zależne od niego, które posiadałyby akcje Spółki jak również nie zawarł umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Jerzy Zygmunt poinformował również, że wedle jego wiedzy nie istnieją również podmioty zależne od Jakuba Zygmunta, które posiadałyby akcje Spółki, jak również nie zawarł on umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

22-10-2013 Aleksandra Kunka wiceprezes zarządu
22-10-2013 Robert Frączek wiceprezes zarządu

wstecz

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.