Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2014
Raport bieżący nr 2/2014 - Informacja o zawarciu istotnej umowy.

Spółka:

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Numer:

2/2014

Data:

2014-01-14 21:37:32

Typy rynków:

NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł:

Informacja o zawarciu istotnej umowy.

Dane szczegółowe:

 

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej zwana "Spółką") informuje, że w dniu 14 stycznia 2014 r. zawarta została pomiędzy Spółką a Bonair S.A. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej "Wykonawcą") umowa o wykonanie analizy przedwdrożeniowej zintegrowanego systemu informatycznego dla Spółki (dalej zwana "Umową").
Na mocy Umowy Wykonawca zobowiązał się do wykonania dzieła w postaci analizy przedwdrożeniowej zintegrowanego systemu informatycznego (zwanego dalej "ZSI") w standardzie ERP II, który byłby systemem wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem, obsługującym procesy gospodarcze Spółki.
Zgodnie z Umową analiza przedwdrożeniowa ZSI wykonana winna być w sposób umożliwiający wdrożenie i użytkowanie ZSI przez Spółkę zgodnie ze specyfikacją funkcjonalną ZSI i mapą procesów, o cechach i właściwościach wskazanych w Umowie.
Na mocy Umowy Wykonawca zobowiązał się do wytworzenia i wydania Spółce analizy przedwdrożeniowej w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r., zaś Spółka zobowiązała się do zapłaty wynagrodzenia.
Umowa reguluje również kwestię przejścia na Spółkę majątkowych praw autorskich do analizy przedwdrożeniowej.
Nadto, na mocy Umowy Wykonawca zobowiązał się do przeprowadzenia dla Spółki odpowiednich szkoleń, których zakres będzie ustalony przez Strony.
Łączne wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z Umowy wynosi 274.500 zł (dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) netto.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie przyjętych w tego rodzaju umowach.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 punkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


   

Osoby reprezentujące spółkę

 

Jerzy Zygmunt, prezes zarządu

 

Aleksandra Kunka, wiceprezes zarządu

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.