Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2014
Raport bieżący nr 1/2014 - Informacja o zawarciu istotnej umowy.

Spółka:

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Numer:

1/2014

Data:

2014-01-02 15:33:56

Typy rynków:

NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł:

Informacja o zawarciu istotnej umowy.

Dane szczegółowe:

 

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej zwana "Spółką") informuje, że w dniu 2 stycznia 2014 r. wpłynęła do Spółki umowa o korporacyjny kredyt złotowy na finansowanie inwestycji (dalej zwana "Umową"), zawarta pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A. (zwanym dalej "Bankiem") a Spółką, na mocy której Bank udziela Spółce kredytu na sfinansowanie inwestycji w łącznej wysokości 1.600.000 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych). Kredyt udzielony jest na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2019 r. Spłata całości zadłużenia z tytułu kredytu następować będzie w 48 (czterdziestu ośmiu) ratach począwszy od 31 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2019 r. Kredyt przeznaczony będzie na finansowanie inwestycji polegającej na analizie przedwdrożenionej w zakresie oprogramowania komputerowego oraz zakupie i wdrożeniu oprogramowania komputerowego. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę w wysokości 1,5 punktów procentowych w stosunku rocznym.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu są w szczególności:
1) gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej zwany "BGK") na podstawie umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis pomiędzy BGK a Bankiem, w kwocie 960.000 zł (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) na okres kredytowania wydłużony o 3 miesiące,
2)zgoda Spółki na obciążanie przez Bank jej rachunku prowadzonego w Banku w celu spłaty jego zobowiązań z tytułu Umowy.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie przyjętych w tego rodzaju umowach.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 punkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

   

Osoby reprezentujące spółkę

 

Aleksandra Kunka, wiceprezes zarządu

 

Robert Frączek, wiceprezes zarządu

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.